The Irish Summer School provides Irish language courses for secondary school students.

Our aim is to develop a love for the Irish language and culture through our varied course programme. Our course is designed to help each student reach their maximum potential in speaking, writing and understanding the Irish language.

Our courses aim to make learning Irish fun by offering a varied programme in a friendly and supportive environment whilst at the same time preparing students for the state examinations.

Developing and improving oral fluency is a significant part of our course. This will be of great benefit to all students as the oral examination at Leaving Certificate level now accounts for 40% of the total mark.

The school currently runs courses at Easter and summer each year.

Our Easter courses are designed for students who are sitting their Leaving and Junior Certificate examinations. The courses take place over two half days.

In June of each year the school runs a two week summer Gaeltacht course for secondary school students.

Is í aidhm an chúrsa chun feabhas a chur ar chumas mic léinn i labhairt agus i thuiscint Gaeilge. Déantar an-iarracht chun atmaisféar taitneamhach a chothú ní amahin sna seomraí ranga ach i ngach gné den chursa. Tá athas orainn a bheith in ann cúrsaí a chur ar fáil do dhaltaí atá ag déanamh an Teastas Sóisearach agus an Ardteist. Freastláímid ar phaistí de chúile caighdeán.

Bhí bliain iontach again anuraidh agus tá súil againn go mbeidh muid ag dul ó neart go neart amach as seo.